ஞாயிறு, 15 ஜூலை, 2012

பல வண்ணங்களில் காணப்படும் பறவைகளின் தொகுப்பு 

Published:Sunday, 15 July 2012, 
பல வகைகளில் காணப்படும் பறவைகளில் பல வண்ணங்களில் அழகாக காணப்படும் பறவைகளின் சிலவற்றைப் படத்தில் காணலாம்.
Kingfishers

Rainbow Parrot

Rainbow Finches


Toucan in Costa Rican jungle

Bee-eater

Golden Peasant

Sinespinny Turaco

Red Hornbill

Blue Jaymanithan thanks

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக