சனி, 11 ஆகஸ்ட், 2012

இரு ஆண் உறுப்புக்களுடன் வாழ்ந்த அதிசய மனிதன் (18+ படங்கள்)நாம் எத்தனையோ விதமான விசித்திர பிறவிகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளோம். இன்று நாம் அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு நபரும் உங்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்த இருக்கிறார். இச்செய்தி வெறும் விளையாட்டுக்காகவே இல்லை ஆண்களை கேவலப்படுத்தும் நோக்கிலோ தரப்படுவது அல்ல..


இப்படி ஒரு மனிதன் இயற்கைக்கு மாறாக இவ்வுலகில் வாழ்ந்து சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்துள்ளான் என்பதை நீங்களும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். இயற்கையில் மனிதனாக படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆணும் ஒரு ஆண் உறுப்புடனையே வாழ்க்கை நடத்துகிறான். ஆனால் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ள மனிதன் 2 ஆண் உறுப்புக்களுடன் வாழ்ந்திருக்கிறான் என்றால் ஆச்சரியமாக இல்லையா?

ஆம் குறித்த மனிதனுக்கு ஆண் உறுப்பு மாத்திரம் இன்றி கால்களும் 3 கால்களாக காணப்பட்டுள்ளது. இது மாத்திரம் இன்றி இவரது இரு ஆண் உறுப்புக்களும் தனித்தனியாக இயங்கும் ஆற்றல் கொண்டதாக காணப்பட்டதாம்.. இருந்தும் ஒரே நேரத்தில் இரு உறுப்புக்களும் விறைப்பு அடையவதில்லை என இவரை பரிசாதித்த டாக்டர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள்.