ஞாயிறு, 3 ஜூன், 2012

தனது இனப்பெருக்கத்தை வினோத முறையில் பாதுகாக்கும் கம்பளிப்பூச்சி


[ 23:06:44 02-06-2012 ]
தனது இனப்பெருக்கத்தை வினோத
கம்பளிப்பூச்சிகள் தன்னுடைய லார்வாக்களை பாதுகாப்பதில் அதிகமான அக்கறை எடுத்துக் கொள்கின்றன.
மேலும் பூமியை பார்க்க துடிக்க படையெடுத்து வரும் லார்வாக்களை மிக சிறப்பான முறையில் பாதுகாப்பதைக் காணொளியில் காணலாம்.


.viyapu. thanks

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக